Η Εφαρμογή smarty4covid, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του Δικτυακού Τόπου www.smarty4covid.org (στο εξής «Εφαρμογή smarty4covid» ή απλώς «Εφαρμογή») έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται για την διάγνωση και εξέλιξη της νόσου COVID-19 από τις ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας και του Εργαστηρίου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (στο εξής «Eρευνητική ομάδα» ή «εμείς»).

Ο χρήστης της Εφαρμογής SMARTY smarty4covid (στο εξής “χρήστης” ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης και να προβεί σε χρήση της Eφαρμογής μόνο εφόσον συμφωνεί πλήρως με το περιεχόμενό τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε το περιεχόμενο της Eφαρμογής και τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, ενημερώνοντάς σας με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στο σημείο της ιστοσελίδας της Εφαρμογής όπου βρίσκονται. Ο χρήστης οφείλει με δική του ευθύνη να ενημερώνεται για κάθε αλλαγή των παρόντων Όρων. Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας της Εφαρμογής σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SMARTY4COVID

1.1 Η Εφαρμογή smarty4covid είναι ελεύθερα διαθέσιμη για χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η χρήση της Εφαρμογής και η συμμετοχή σας στην έρευνα που πραγματοποιείται μέσω αυτής είναι εθελοντική και γίνεται κατόπιν ελεύθερης συγκατάθεσής σας. Σε κάθε στάδιο της έρευνας μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή σας. Για την συμμετοχή σας στην έρευνα δεν απαιτείται κάποια εγγραφή. Μπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στην διενέργεια του τεστ εφόσον δεχτείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και δώσετε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

1.2 Πρέπει να είστε δεκαοκτώ (18) ετών ή άνω για να αποδεχτείτε έγκυρα τους παρόντες Όρους Χρήσης και να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή. Η έρευνα δεν έχει σχεδιαστεί και δεν είναι κατάλληλη για παιδιά και ανηλίκους.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SMARTY4COVID

2.1 Η λειτουργία της Εφαρμογής smarty4covid βασίζεται στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από υγιείς και νοσούντες από COVID-19 χρήστες. Η Εφαρμογή συγκεντρώνει, μέσω ερωτηματολογίου, ορισμένα βασικά δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα ιατρικού ιστορικού και συμπτωμάτων. Σας ζητά να πραγματοποιήσετε τρεις σύντομες ηχητικές καταγραφές (αναπνοής, βήχα και φωνής κατά την ανάγνωση ενός σύντομου κειμένου) χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο της συσκευής σας (υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet), ενώ σας καθοδηγεί να πραγματοποιήσετε απλές δοκιμασίες για την εκτίμηση της λειτουργίας των πνευμόνων σας. Η Εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε μετρήσεις για την αρτηριακή πίεση σας και τον κορεσμό οξυγόνου σας, αν διαθέτετε τις κατάλληλες συσκευές. Συλλέγει επίσης δεδομένα για την κατά προσέγγιση γεωγραφική θέση σας κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, αν το επιτρέψετε, και θα σας ρωτήσει, εάν έχετε υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση για τον COVID-19.

2.2 Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, η Εφαρμογή smarty4covid θα σας επιστρέψει την επισκόπηση/σύνοψη των συμπτωμάτων και των μετρήσεών σας με γραφικό τρόπο, καθώς και εξατομικευμένες πληροφορίες με βάση στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας. Εάν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή smarty4covid καθημερινά, θα μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των συμπτωμάτων και των μετρήσεών σας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Η Εφαρμογή SMARTY αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των προσώπων της Ερευνητικής ομάδας στο μέτρο της συμβολής τους καθενός από αυτούς, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

3.2 Η Ερευνητική ομάδα διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων, τα δεδομένα της βάσης δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου της Εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, δεδομένων, στατιστικών αποτελεσμάτων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου της πλατφόρμας, καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού τους.

3.3 Όλα τα εμπορικά σήματα που περιέχονται ή εμφανίζονται στην Εφαρμογή αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Ερευνητικής ομάδας ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των ως άνω σημάτων χωρίς την παραχώρηση άδειας χρήσης εκ μέρους μας απαγορεύεται αυστηρά.

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εφαρμογής smarty4covid, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και την οποία οφείλετε να αποδεχτείτε πριν από οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

5.1 H Eφαρμογή smarty4covid ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ερευνητική ομάδα για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Ερευνητική ομάδα δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Ερευνητική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

5.2 Προβαίνοντας σε χρήση της Εφαρμογής, o χρήστης αποδέχεται ότι η Ερευνητική ομάδα σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

6.1 Το περιεχόμενο της Εφαρμογής smarty4covid παρέχεται «όπως ακριβώς είναι». Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά της Εφαρμογής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Εφαρμογή δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6.2 Σε καμία περίπτωση η Ερευνητική ομάδα και τα μέλη της δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί στον χρήστη ή απέναντι σε τρίτους για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή ηθική) προκληθεί από την χρήση της Εφαρμογής, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Εφαρμογής ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

6.3 Η Εφαρμογή χρησιμοποιείται για σκοπούς έρευνας και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή ή για λόγους θεραπείας. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την καταλληλότητα της Εφαρμογής για ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία και σε καμία περίπτωση ο χρήστης δεν θα πρέπει να αντικαθιστά την ιατρική παρακολούθηση και αναφορά συμπτωμάτων του στον θεράποντα ιατρό του με την χρήση της Εφαρμογής.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1 Η Εφαρμογή λειτουργεί με αυτοματοποιημένο τρόπο στηριζόμενη σε αλγόριθμο που έχει αναπτύξει η Ερευνητική Ομάδα. Για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα που παράγει είναι προσωποποιημένα μόνο στον βαθμό που δημιουργούνται από απαντήσεις και δεδομένα που εισάγει ο χρήστης χωρίς να λαμβάνει υπόψη πλήθος άλλων παραγόντων που κρίνονται κρίσιμοι για την διάγνωση και θεραπεία της νόσου σε κάθε άτομο. Η χρησιμότητά της για τον ασθενή έγκειται στην καταγραφή των συμπτωμάτων του, την γραφική τους αναπαράσταση και την εύκολη παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Σε καμία περίπτωση η Εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως μέθοδος διάγνωσης ή θεραπείας.

7.2 Η Ερευνητική ομάδα δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων του χρήστη στο ερωτηματολόγιο της Εφαρμογής. Ο χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχει κατά την χρήση της Εφαρμογής.

7.3 Διασαφηνίζεται ότι οι συστάσεις που παρέχονται από την Εφαρμογή smarty4covid και τυχόν ευρήματα που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάγνωση. Πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά στην υγεία σας, πρέπει να συμβουλεύεστε τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας.

7.4 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ερευνητική ομάδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, προκύψει από τη χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των περιεχομένων της Εφαρμογής.

8. COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο www.smarty4covid.org. Δεν εγκαθιστούμε cookies άλλα εκτός από τα απολύτως απαραίτητα. Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχετε ζητήσει ρητά. Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του www.smarty4covid.org.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης της Εφαρμογής smarty4covid, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους ανωτέρω Όρους Χρήσης ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Eφαρμογή smarty4covid, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ερευνητική ομάδα (Επιστημονικώς Υπευθύνοι: Καθηγήτρια ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα και ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Γεώργιος Στάμου) στο e-mail: smarty4covid@biosim.ntua.gr, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107722968.

Εάν o χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλει να μην προβεί σε χρήση της Εφαρμογής smarty4covid.